Sofa cho phòng khách nhỏ Vin1402 và kệ trang trí, tranh Minimal