Vượt biển – tranh in canvas hiện đại 2024 từ Cavanli