Bàn ăn mặt đá đen Constans hiện đại nổi bật sự huyền bì

13.040.000